zoeken | portals | berichten | aanmelden | login
Jan Willem Looze
In Ethiopie worden meisjes op zeer jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Ze baren vaak kinderen als ze zelf nog niet volgroeid zijn. Het gevolg is dat veel jonge vrouwen een fistel oplopen (een opening tussen blaas en vagina) waardoor ze incontinent raken. Om die reden worden ze vervolgens verstoten door hun man en dorpsgenoten. In Ergun's documentaire 'Een os voor een baby' heeft Yezina meer geluk; haar man heeft haar niet verbannen toen zij een fistel op liep, maar verkoopt zijn os zodat ze een operatie kan ondergaan in het Fistula Hospital in Addis Abeba.