/ bedrijven / Lyrec Sound Studio
zoeken | portals | berichten | aanmelden | login

Lyrec Sound Studio

keywords: lyrec sound studio ' revolution in sound engineering '

Music production en opnames

Met music production bedoelen we het maken van op de klant afgestemde demo's. Dit doen we door het stapsgewijs uitbreiden van het project en het opnemen van MIDI-performance of -data. Deze data zijn zeer flexibel en kunnen naar wens en behoefte gemakkelijk worden aangepast. Pas na tevredenheid worden de MIDI-data omgezet naar audio en is uw music production gereed. Lyrec houdt altijd rekening met alle wensen van de klant. Hierna volgt het toevoegen van stem of dialoog (in het geval van jingle) waarna de editing en mixing fase volgt.


Mixing & Editing

Wanneer we met dit onderdeel beginnen is er vaak sprake van het opschonen van de tracks, het bewerken van dynamics van individuele tracks tot een optimaal geluid per track, het op elkaar afstemmen van de EQ van de tracks voor een optimale totaalbalans en het toevoegen van bepaalde effecten (reverb, delays etc.). In dit onderdeel krijgt de klant indien gewenst, de gelegenheid om de mix te beluisteren en om eventuele finale aanpassingen en wensen aan te geven. Nogmaals: De Klant is Koning!

Mastering

Mastering is het digitaal afwerken waar men een geluidsmix naar een constante totaalklank brengt. Hierbij wordt de verhouding tussen alle frequenties beluisterd en zichtbaar gemaakt en worden met diverse tools (equalizer, compressor, reverberation, limiter etc.), hardware en software, kleine klankcorrecties aangebracht. Hier speelt het fenomeen 'golden ears' een belangrijke rol die u binnen Lyrec aan zult treffen.

Tevens wordt de volgorde van het album definitief bepaald (album sequencing). Vaak gaat Lyrec terug van 24-bits naar 16-bits omdat de CD een 16-bits medium is en digitale recorders met veel bits intern werken. Tot slot wordt de mix geschikt gemaakt om overal afgespeeld te worden
trackrecord
Band CD opname
Geluidstechnicus bij live radio
bijzonderheden
Music production en opnames
Mixing & Editing
Mastering
Live Sound Engineer

Audio

Beautiful Day muziek
Audio Mastering

Foto's

Contact

vestigingsadres:
Rietschans 18
2352BB Leiderdorp
tel: 0717508318


Personen

vakgebied